Search

Access times

 • Total visits47,071,590

PARTNER

  Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

  Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

  * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...

Short story

  • Monday, 07:21 Day 16/08/2021

 • Bút máu
  • Bút máu

   Saturday, 09:20 Day 08/11/2008

   Bắt đầu từ hôm nay, trieuxuan.info sẽ đăng tải tập truyện ngắn Bút máu của nhà văn Vũ Hạnh. NXB Văn học tái bản năm 2007. Bút máu là tập truyện ngắn đặc sắc trong cuộc đời năm chục năm cầm bút của Vũ Hạnh. Bút máu như là tuyên ngôn của tác giả về văn chương nghệ thuật. Mười hai truyện ngắn trong tập sách này toát lên ý chí, nghị lực, lòng nhân ái của một nhà văn dấn thân trong hai cuộc kháng chiến chống Pháp và chống Mỹ. Đọc Bút máu, dù là viết về chuyện xưa hay trực tiếp nói chuyện đương thời, tôi cảm nhận văn chương Vũ Hạnh luôn luôn tươi rói niềm tin vào cuộc đời, vào tình người; Vũ Hạnh không bao giờ lẫn lộn, thỏa hiệp giữa chính và tà, nhân nghĩa và phi nhân... Nhà văn Triệu Xuân Nguồn: Bút máu. NXB Văn học, 2007.

  • Friday, 10:12 Day 13/08/2021

  • Friday, 10:06 Day 13/08/2021

  • Friday, 09:17 Day 13/08/2021

  • Thursday, 16:15 Day 12/08/2021

  • Thursday, 16:04 Day 12/08/2021

  • Thursday, 15:51 Day 12/08/2021

  • Thursday, 15:07 Day 12/08/2021

  Search

  Access times

  • Total visits47,071,590

  PARTNER

   Green Leaf Vietnam Trading Service Co., Ltd.

   Is the leading passenger transport service company in Vietnam! In 2019, Green Leaf VN has more than 500 passenger cars from 4 seats to 50 seats, new life, reaching 150 thousand arrivals. The rate of successful and punctual pickup is 99.97%.

   * Japanese customer care staff always create peace of mind and trust for customers ...